ÚJOP CĎV – prihláška na intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu pred štúdiom na VŠ – 10 mesiacov